Vân Sam - Thông - Linh Sam (Spruce-Pine-Fir)

Đa năng, bền bỉ

Vân Sam - Thông - Linh Sam (Spruce-Pine-Fir)
Sức mạnh, trọng lượng nhẹ, dễ xử lý và tính đa năng của Vân Sam - Thông - Linh Sam đã làm cho nó trở thành một loại gỗ phổ biến cho các ứng dụng đóng khung trong tất cả các loại công trình xây dựng. Mạnh mẽ, cứng cáp và ổn định, loại gỗ này nổi tiếng và được đánh giá cao không chỉ ở Bắc Mỹ mà còn ở Châu Âu và Nhật Bản
Báo giá trực tuyến